Partner in veiligheid!
 Tel. 046-204 5008    Mail: nu@emsborn.nl

Milieuzorg

Advies

Milieu en gevaarlijke stoffen hebben een raakvlak dat uw bedrijfsvoering ernstig kan verstoren. Uw milieu vergunningen die de overheid verstrekt, hebben vaak bepalingen, die vergaande gevolgen voor uw bedrijfsvoering kunnen betekenen.

Ook uw kwaliteits zorg systeem heeft vaak bepalingen die erop gericht zijn een product te leveren waarvan de ecologisch fingerprint minimaal is. Een goede bewustwording is de eerste vereiste om compliant te worden. Ook een goed georganiseerde spill control protocol kan de volgende pijler van uw milieu zorgsysteem zijn.

De overheid heeft regelmatig updates in wetgeving, voldoet u nog aan de recente wetgeving? Er zijn ook veel uitzonderingen en vrijstellingen die de bedrijfsvoering voor u vergemakkelijken. Leg ons uw probleem voor, wij kennen vaak de oplossing voor u.

EMS Born heeft veel ervaring in het inrichten van zorgsystemen, en het opleiden en trainen van uw medewerkers.

Vraag vrijblijvend naar onze referenties inzake milieu.

 
 
 
Kaart
Opbellen
E-mail