Partner in veiligheid!
 Tel. 046-204 5008    Mail: nu@emsborn.nl

Basisopleiding BHV incl. AED certificaat (ook NIBHV)

Duur van de opleiding:

2 dagen (=16 uren) 

Uw investering:

€ 195,00* (excl. BTW) per persoon                                                    


*inbegrepen zijn, verblijfkosten, 1 x een luxe lunch bij een cursusduur van 1 dag, koffie en thee gedurende de trainingsdag, lesmateriaal, gebruik van veiligheidsmiddelen bij de blusoefeningen, trainingsmateriaal, examen- en evt. vrijstellingskosten, certificaat en administratiekosten. 

Locatie:

in-company of in ons Training Centrum Veiligheid in Buchten

Opleidingscode:

O.1.BA16


Doel

Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) weten hoe te handelen bij calamiteiten.  Als er iets gebeurt - er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is misschien wel een ontruiming nodig- dan zijn het BHV'ers die actie ondernemen. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is, of wat zij moeten doen als iemand flauwvalt. Zij weten ook wat zij moeten doen als het gebouw ontruimd moet worden. In zo'n geval zorgen de bedrijfshulpverleners er samen voor dat de mensen zo rustig mogelijk, maar wel snel, het gebouw kunnen verlaten.

Bestemd voor

Personen die bij voor een organisatie, bedrijf of vereniging de taak van BHV-er nieuw gaan vervullen. 

Toelatingseisen

Er is geen vooropleiding vereist. Iedereen kan deelnemen aan de basisopleiding BHV.

Voorbereiding

Ongeveer twee weken voor aanvang van de opleiding ontvangen de cursisten het lesboek met het verzoek dit goed door te lezen voordat u met de opleiding start.

Inhoud van de opleiding

De basisopleiding Bedrijfshulpverlening bestaat uit de volgende onderdelen:

Het verlenen van eerste hulp:

  • in dit onderdeel leren cursisten slachtoffers beoordelen en behandelen volgens de eerste hulp-benadering;
  • cursisten leren reanimeren en hoe te handelen bij shock, huidwonden, ernstig uitwendig bloedverlies, brandwonden, botbreuken en ontwrichtingen en oogletsels. 
  • naast de benodigde theorie worden de vaardigheden ook in de praktijk geoefend en getraind; 
  • tevens leert de cursist het gebruik van de Automatische Externe Defibrillator (AED).

Beperking en bestrijding beginnende brand, communicatie en ontruiming:

  • in dit onderdeel leren cursisten in de praktijk een beginnende brand te blussen. In het theoriegedeelte komt aan de orde hoe een brand ontstaat en zich verder ontwikkelt;
  • cursisten leren op welke wijze en met welke middelen een brand kan worden geblust. Vanzelfsprekend komen daarbij ook de gevaren bij het blussen aan bod en wordt er in de praktijk geoefend;
  • bij dit onderdeel aandacht voor de samenwerking met externe hulpverleningsdiensten. Welke informatie geef je door bij de melding van een incident? Hoe vindt de alarmering plaats? Wat is de rol van de BHV’er bij een ontruiming? Wat staat er in een ontruimingsplan? Welke voorzieningen moeten er in een gebouw zijn aangebracht? Allemaal vragen die in dit onderdeel van de opleiding worden beantwoord.

Examen en certificering

Aan het einde van iedere cursusdag wordt een examen afgenomen. Indien de cursist beide examens succesvol doorloopt,  ontvangt hij het diploma basisopleiding BHV inclusief de certificering voor het gebruik van de AED. 

Het BHV diploma heeft geldigheidsduur van 12 maanden.  Voor de afloop van de geldigheidsduur van het BHV certificaat krijgt u van ons een seintje. Dan kunt u uw BHV-er aanmelden voor de herhalingscursus BHV. Zo hoeft u nergens aan te denken, en zorgen wij ervoor dat uw organisatie altijd aan de ARBO-eis van een gecertificeerde BHV-er voldoet.

Het is ook mogelijk om voor de Basisopleiding BHV  een NIBV certificaat te ontvangen. De bijkomende kosten hiervoor zijn € 25,00 (excl. BTW)

Resultaat

Uw organisatie beschikt nu over een uitstekend opgeleide BHV'er. Die weet wat hij / zij moet doen bij een calamiteit binnen uw bedrijf. 

24/7

Het is bij EMS Born ook mogelijk om de trainingen te volgen buiten reguliere kantoortijden. Onze trainingen kunnen ook tijdens avond-, middag- of nachtdiensten gevolgd worden 7 dagen per week. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Aanmelden?

U kunt zich met onderstaand formulier bij ons aanmelden. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om de details af te stemmen.

Heeft u vragen, of wilt u zich liever telefonisch aanmelden?  Wij horen graag van u op telefoonnummer046 -204 5008.

 

 

 
 
 
Kaart
Opbellen
E-mail