Partner in veiligheid!
 Tel. 046-204 5008    Mail: nu@emsborn.nl

Coördinator Hoofd BHV 

(ook NIBHV)

Duur van de opleiding:

3 dagen (=24 uren) of 6 dagdelen (6 x 4 uur) verdeeld over een periode van 16 weken

Uw investering:

€ 820,00* (excl. BTW) per persoon                                                    


*inbegrepen zijn, verblijfkosten, 3 x een luxe lunch bij een cursusduur van 3 dagen, koffie en thee gedurende de trainingsdag, lesmateriaal, gebruik van veiligheidsmiddelen, les- en trainingsmateriaal, examen- en evt. vrijstellingskosten, certificaat en administratiekosten. 

Locatie:

in-company of in ons Training Centrum Veiligheid in Buchten

Opleidingscode:

O.1.CH16

Doel

De Coördinator bedrijfshulpverlening (C/HBHV) houdt zich bezig met de beleidsmatige kant van de BHV. Hij geeft uitvoering aan de BHV-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen. In sommige bedrijven wordt de functie gecombineerd met die van Ploegleider. 

De C/HBHV vertaalt het beleid in concrete maatregelen, dat wil zeggen

- opzetten en beheren van de BHV-organisatie;

- zorgen voor opleiding en oefening van de bedrijfshulpverleners;

- communiceren met werkgever en medewerkers en met externen zoals de professionele hulpverleningsdiensten.

De opleiding

De opleiding duurt drie dagen, of naar keuze 6 dagdelen verdeeld over een periode van 16 weken.  In de tussenliggende periode moet de cursist een opdracht uitwerken: het opstellen van een stappenplan om te komen tot een BHV-organisatie voor de eigen werksituatie. Op de laatste cursusdag moet het plan worden gepresenteerd en wordt het schriftelijk examen afgelegd.

Voor het uitwerken van de opdracht moet rekening worden gehouden met een studiebelasting van zestig tot tachtig uur. U kunt daarbij reken op onze deskundige begeleiding. 

Bestemd voor: 

De opleiding is bestemd voor een ieder die in een bedrijf of instelling gaat functioneren als Coördinator/Hoofd Bedrijfshulpverlening (C/HBHV).

Doel: 

Na het volgen van de opleiding kan de C/HBHV:Het beleid met betrekking tot BHV ontwikkelen en implementeren in uw organisatie, het optreden als vertegenwoordiger van de werkgever, werken binnen het kader van wettelijke regelgeving en een BHV-netwerk kunnen opbouwen.

Vooropleiding: 

U vervult een management of middelmanagement functie binnen uw organisatie. BHV-basisdiploma is wel wenselijk, niet verplicht.

Beschrijving van de opleiding: 

In deze opleiding komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

Wettelijk kader, Arbeidsomstandighedenwet, bouwbesluit, Bouw-verordening, gebruiksvergunning, uitvoering wetten en besluiten, interne uitvoering BHV, organisatie BHV, Verplichtingen voor de werkgever, ontruimingsplan, bedrijfsnoodplan, opleidingen etc.

Examen: 

Aan het einde van de opleiding wordt een examen afgenomen. (werkstuk + presentatie + schriftelijk).

Diploma/certificaat: 

De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk examen  en een praktijkinzet aan het eind van de laatste opleidingsdag. Bij goed gevolg ontvangt u het diploma Hoofd BHV. 

Wilt u als cursist het NIBHV certificaat Hoofd/Coordinator BHV ontvangen?  Dat is mogelijk De examenkosten hiervoor bedragen € 25,00 (excl. BTW).

Aanmelden?

U kunt zich met onderstaand formulier bij ons aanmelden. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om de details af te stemmen en in overleg te kijken naar geschikte data.

Heeft u vragen, of wilt u zich liever telefonisch aanmelden?  Wij horen graag van u op telefoonnummer046 -204 5008.


 
 
 
Kaart
Opbellen
E-mail