Partner in veiligheid!
 Tel. 046-204 5008    Mail: nu@emsborn.nl

Brandklasse C

Wat betekent brandklasse C? 

Met brandklasse C bedoeld men brandbare gassen van bijvoorbeeld  aardgas, propaangas, koolmonoxidegas, waterstofgas, en acetyleengas.

Het doven van een gasbrand is primair te blussen door het sluiten van de gastoevoer. Sluit je de toevoer niet af dan is het risico aanwezig dat er onverbrand gas een wolk vormt die kan ontsteken, en/of exploderen. 

Het kan toch soms nodig zijn om een blusser in te zetten, als u bijvoorbeeld niet meer bij de afsluiter kunt komen. De enige hiervoor geschikte blusser is de poederblusser. Deze blusser dient ingezet te worden met de spuitrichting gelijk aan de uitstroom richting van het gas. Het gas mengt met het bluspoeder en dooft. Hierna kan vaak de afsluiter dicht gezet worden. Het kan noodzakelijk zijn om gasflessen na te koelen.

Een gasfles die nat blijft nadat u er water op gespoten heeft, is in de regel ongevaarlijk. Een uitzondering hierin is acetyleen gas cilinder die nog 24 uur na gekoeld moet worden, in die tijd is ontploffing nog steeds mogelijk. Heeft een acetyleen fles gebrand, of is deze van een hoogte van meer dan 50 cm gevallen dan is deze direct gevaarlijk ook zonder brand.

 
 
 
Kaart
Opbellen
E-mail