Partner in veiligheid!
 Tel. 046-204 5008    Mail: nu@emsborn.nl

Brandklasse D

Wat betekent brandklasse D? 

Met brandklasse D wordt bedoeld het  niet smelten van metalen zoals bijvoorbeeld, magnesium, titanium, aluminium, en natrium


De brand van deze materialen veroorzaakt zeer hoge temperaturen. 2.500℃ of meer is niet ongebruikelijk. indien men dit blust met water dan is er het gevaar dat de watermolecuul ontleed in waterstof, en zuurstof gas. Dit mengsel is erg explosief en veroorzaakt het wegslingeren van vloeibaar metaal in de wijde omgeving.

Zeker als er geen sproeistraal maar gebonden straal gebruikt is, dan is dit vaak waargenomen. Acuut gevaar dus. Deze brandklasse komt niet vaak voor maar kan wel ontstaan bij bijvoorbeeld een autobrand. De blussing van een auto met een poederblusser is hierbij  ongevaarlijk in relatie tot een metaal brand. Vaak is er echter een speciale blusser nodig die een afdeklaag vormt over de brand, en hiermee de zuurstof afsluit. Dit is altijd een bijzondere situatie. 

 
 
 
Kaart
Opbellen
E-mail