Partner in veiligheid!
 Tel. 046-204 5008    Mail: nu@emsborn.nl

BHVers in de buurt™

 

Uw BHV-organisatie is goed geregeld. Echter bij vakanties, ziekte en op begin- en eindtijden van de werkdag heeft u structureel tekort aan BHV-ers. 


EMS Born kan voor u een samenwerking zorgen met BHV-ers van uw "buur" bedrijven of BHV-ers die in de buurt wonen om dit tijdelijke tekort op te vangen. UW BHV-zorg is op deze innovatieve manier altijd goed geregeld.


Wij kunnen  uw organisatie voorzien van ICT oplossingen die alarmering van BHV-ers in de buurt mogelijk maakt. Uiteraard verzorgen wij niet alleen de techniek maar ook de werving en selectie en de introductie en bijscholing van deze "buur" BHV-ers. 

 
 
 
Kaart
Opbellen
E-mail