Partner in veiligheid!
 Tel. 046-204 5008    Mail: nu@emsborn.nl

Industriële brandbestrijding en advies

EMS Born, specialist in industriële brandbestrijding en advies

Het bestrijden van een brand in een industriële omgeving is complex en specialistisch. Het vereist dan ook heel andere competenties dan het bestrijden van een reguliere kantoorbrand. In een industrieomgeving kan brand, hoe klein ook, grote gevolgen hebben. 


EMS Born: voor chemische- en bedrijfsprocessen

Bij een industriebrand is het daarom een absoluut vereiste dat het bedrijf dat u adviseert over de juiste brandbestrijdingsmiddelen ook beschikt over specifieke en aantoonbare kennis van chemische processen in combinatie met complexe bedrijfsprocessen. 

Niet alleen het beschikken over de benodigde theoretische kennis is hierin van belang. Zeker zo belangrijk is het dat het adviserend bedrijf ook beschikt over de nodige praktijkervaring bij calamiteiten in de proces-industrie! 

EMS Born heeft alle expertise in huis en kan uw bedrijf daardoor uitstekend van advies voorzien!  

Deskundig meedenken in een complexe omgeving

EMS Born is industrieel brandbestrijding specialist met de benodigde expertise in chemische- en bedrijfsprocessen. Ook beschikken wij over zeer ruime repressieve praktijkervaring op dit gebied. Wij denken deskundig met u mee in complexe omgevingen. 

Met name in een industriële omgeving is het zeer belangrijk dat bij een advies over brandpreventie vooraf goed over alle mogelijke scenarios wordt nagedacht en dat het bedrijf dat het advies uitbrengt over de juiste blusmiddelen ook beschikt over de benodigde specifieke expertise van chemische processen

Waar ging het mis door ondeskundig advies? Enkele praktijkvoorbeelden

Helaas komen wij in de praktijk nogal eens zaken tegen van goedbedoeld brandadvies van bedrijven maar die de industriële expertise missen om een passend advies te geven in een complexe / chemische bedrijfsomgeving

Hieronder enkele praktijk voorbeelden die EMS Born tegenkwam waar het misging door ondeskundig advies!

Voorbeeld 1 Ondeskundig advies tankstation

U bent eigenaar van een tankstation! U heeft het advies gekregen om voor calamiteiten  een viertal poederblussers aan te schaffen. Een brand aan een tankzuil kan in 20 seconden  een plasbrand veroorzaken van meer dan 5 m2. Dit is een brand die u niet kunt benaderen op 10 meter. Een poederblusser is hier geen geschikte oplossing. De oplossing is een verrijdbare poederblusser 50 KG BC poeder met een reikwijdte bluswolk van 20 meter. De brand is in 5 seconden uit. De eerste klap blijkt 2 daalders waard.

Het probleem waar u als tankstation houder tegen aanloopt is dat de mensen die u adviseren in werkelijkheid  geen enkele ervaring hebben met branden van dit formaat. Vraag eens naar referenties in deze. Vaak krijgt u zelfs het advies om de poederblussers te vervangen door een zelfde hoeveelheid sproeischuim blussers. Dit kan werken voor een kantooromgeving, maar niet voor u.

Voorbeeld 2 Ondeskundig advies papierfabriek

U runt een papierfabriek. U heeft te maken met stof en veel papier, dat valt dus onder brandklasse A. Het advies dat u kreeg was water en kooldioxide blussers. Helaas gebeurde wat u nooit hoopte, brand! Uw BHVers kwamen in actie. BHVer 1 naam een kooldioxide blusser en gebruikte deze om de papier resten te blussen, resultaat een grote wolk kooldioxide en een  grote steekvlam van opdwarrelend stof. Geschrokken BHV'ers, proberen de brandslang haspel. Heel geschikt voor brandklasse A zult u zeggen. Klopt als een bus in kantoor omgeving. Het resultaat was een nieuwe steekvlam als gevolg van het weggeblazen stof. De BHVers waren er klaar mee en de brand werd uiteindelijk door de brandweer geblust. Waarmee? Met een mengsel van water en schuim 2% toevoeging.

EMS Born herstelt  het vertrouwen van medewerkers in zichzelf na een calamiteit door de ontwikkeling van kennis en vaardigheden

In beide situaties was de onrust bij  het personeel, maar ook bij het management, groot. EMS Born heeft deze mensen kunnen trainen, en weer zelfvertrouwen kunnen geven. Uitleg geven van het brandproces, in relatie tot blusproeven kon deze mensen overtuigen en weer een veilig gevoel teruggeven.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend specialistisch advies op telefoonnummer  046 -204 5008.

 
 
 
Kaart
Opbellen
E-mail