Partner in veiligheid!
 Tel. 046-204 5008    Mail: nu@emsborn.nl

Bedrijfs Brandweer Born

Een collectieve Bedrijfs Brandweer voor uw bedrijventerrein!

Winst behalen door centralisatie van veiligheidszaken?

Samen gaan voor veiligheid is ons motto! Door de centralisatie van veiligheidszaken is het voor bedrijven die gevestigd zijn op eenzelfde bedrijventerrein mogelijk inkoopvoordeel te behalen. 

Een eigen bedrijfsbrandweer kan kostbaar zijn. Bij een collectieve bedrijfsbrandweer op een bedrijventerrein komen deze diensten nu voor alle bedrijven binnen handbereik en daarmee ook de vele voordelen die een bedrijfsbrandweer biedt.

Bedrijfsbrandweer Born levert deze dienst. Wij zijn volledig geaccrediteerd en toegelaten om als Bedrijfsbrandweer op te treden. Wij voldoen aan  alle door de overheid hiervoor verplicht gestelde eisen.


Damage control door een snelle opkomsttijd 

bij calamiteiten

In geval van een calamiteit binnen uw bedrijf kunnen wij snel en professioneel de noodzakelijke ondersteuning ter plaatse bieden.  De overheidshulpdiensten hebben, afhankelijk van het type  dienst en het tijdstip van de dag, door alarmering en/of  aanrijtijden veelal een opkomsttijd van meer dan 12 minuten voordat men uw bedrijf bereikt heeft. Kostbare tijd gaat verloren en kan in geval van brand zelfs uw bedrijfscontinuiteit in gevaar brengen. Een eigen Bedrijfsbrandweer kan  dus veel bijdragen aan schade- en letselbeperking.


Een collectieve Bedrijfsbrandweer 

biedt nog meer voordelen

Als uw bedrijf zich aansluit bij onze "collectieve" Bedrijfsbrandweer Born, biedt dit voor uw bedrijf, naast een snelle opkomsttijd bij calamiteiten, nog  meer voordelen:

 • De Bedrijfs Brandweer  Born kan ingezet worden als aanvulling van uw eigen calamiteitenorganisatie en aangemerkt worden als extra BHV capaciteit. Dat is wel zo handig bij ziekte of vakantie van uw eigen BHV-er(s). De wettelijke BHV plicht blijft voor het bedrijf bestaan. 
 • De Bedrijfs Brandweer Bon beschikt over een eigen volledig opgeleide brandweerofficier die deskundige en ervaren ondersteuning kan bieden bij crisissituaties en calamiteitenmanagement.
 • Verzekeringstechnisch kan het voordelen bieden als uw organisatie over een Bedrijfsbrandweer beschikt. 
 • Wij kennen uw bedrijf, en hoeven hierdoor minder tijd aan verkenning te besteden. Dit betekent sneller functioneel in actie komen bij een calamiteit.
 • Als zich in uw bedrijf een ongeval voordoet, zijn wij zeer snel ter plaatse voor eerste hulp. Zeker ook bij medische calamiteiten kunnen wij een belangrijk meerwaarde bieden. Wij (en dus ook u) beschikken daarvoor over moderne hulpmiddelen zoals AED etc.
 • Brandmeldcentrales vallen onder de verantwoordelijkheid van uw eigen Beheerder Brandmeld Installatie (BMI). Als Bedrijfs Brandweer Born kunt u ons mandateren als "opgeleid persoon" (OP) om namens u handelingen te verrichten aan uw brandmeldinstallatie. Dus ook in geval van een calamiteit kunnen wij hierin voor u 24/7 de nodige stappen zetten. 
 • Voor calamiteiten zorg beschikt de Bedrijfs Brandweer Born over een  RIV voertuig (Rapid Intervention Vehicle) dat voorzien is van alle benodigde hulpmiddelen en die een grote eerste slagkracht heeft. 

Wie kan deelnemen?

De acute vorm van Bedrijfs Brandweer Born is op dit moment beschikbaar voor bedrijven die gevestigd zijn in Born, Buchten, Holtum, Grevenbicht, Obbicht . 

De Bedrijfsbrandweer Born is een van de vele diensten uit het totale producten en dienstenpakket van EMS Born. Als u met uw bedrijf wilt deelnemen aan het collectief van de Bedrijfs Brandweer Born, zijn er in principe 2 mogelijkheden.

Optie A

U wilt met uw bedrijf uitsluitend gebruik maken van de diensten van de Bedrijfs Brandweer Born?

In  dat geval is lidmaatschap van de Bedrijfs Brandweer Born op basis van een abonnementsvorm mogelijk. Wij gaan met u in overleg en stellen aan de hand van het aantal FTE's en het risicoprofiel van uw organisatie een maandelijks tarief vast.

Optie B

Deelname aan de Bedrijfs Brandweer Born als extra service voor onze "vaste" klanten

EMS Born, biedt, tegen uiterst concurrerende prijzen, een compleet pakket aan onderhoudsdiensten, veiligheidsproducten, opleidingen, trainingen en veiligheidsdiensten aan.

Als uw bedrijf toezegt bij EMS Born exclusief , voor zoveel als nodig, onderstaande zaken af te nemen, bieden wij uw bedrijf de diensten van onze Bedrijfsbrandweer Born als extra service aan! Dus zonder bijkomende kosten.

Onze prijsgarantie!

Bij EMS Born betaalt u gegarandeerd nooit teveel door onze prijsgarantie. EMS Born kan de onderstaande zaken met prijsgarantie*) voor u leveren:

 • het leveren en onderhouden van alle soorten blusmiddelen en installaties;  
 • het leveren, onderhouden en plaatsen van noodverlichting, vluchtwegsignalering en bewegwijzering conform de wettelijke eisen;
 • levering en advies van reddingsmaterialen, brancards en valbeveiliging;
 • opleidingen en trainingen in BHV, VCA, EHBO, Crisiscommunicatie en Crisismanagement etc. (ook NIBHV);
 • het houden van calamiteiten- en ontruimingsoefeningen;
 • het uitvoeren van buitenwacht en gasmetingen
 • onderhoud, levering en advisering van brandmeldcentrales en rook- gasdetecties;
 • levering en advies van alle  soorten verband- en hulpmiddelen voor EHBO en BHV ook specialistische calamiteitentassen;
 • levering en advies van chemie- en gaspakken;
 • AED's;

Betaal nooit teveel door onze prijsgarantie! 

Als u schriftelijk, d.m.v. een aankoopfactuur, kunt aantonen dat u de producten / diensten elders, maximaal 1 jaar geleden, heeft kunnen aankopen tegen een lagere prijs, bieden wij u de diensten / producten tegen dezelfde prijs aan. Zo kunt u er zeker van zijn dat u bij ons nooit teveel betaald!

 U heeft nog lopende verplichtingen elders?

Indien uw bedrijf nog lopende contracten heeft met een verplichte afname van (onderhoud van) veiligheidsproducten en/of opleidingen en trainingen bij andere leveranciers dan EMS Born, kunt u toch nu reeds gebruik maken van de diensten van de Bedrijfs Brandweer Born. Dit kan door:

 •  de intentie uit te spreken om alle zaken, voor zoveel als nodig, waartoe u elders niet contractueel verplicht bent, alvast bij EMS Born af af te nemen. En uw toezegging om de zaken die nu nog contractueel uitstaan bij een externe partij op termijn ook aan ons uit te besteden, zodra het contract met de externe leverancier is afgelopen.

In dat geval kunt u dan per direct gebruik maken van de diensten van Bedrijfs Brandweer Born zonder meerprijs. 

Stichting Bedrijfs Brandweer Born

EMS Born verricht de bedrijfsbrandweerdiensten in opdracht van de Stichting Bedrijfs Brandweer Born. Alle klanten van EMS Born kunnen lid worden van de Stichting Bedrijfs Brandweer Born, indien zij dit wensen, en kunnen mede het te voeren beleid bepalen en hebben ze inspraak in de te verwerven middelen.

Wij vernemen graag van u!

Wij horen graag van u als u interesse heeft in deelname aan de Bedrijfsbrandweer Born. Informeer eens naar de vele mogelijkheden die wij op veiligheidsgebied voor u kunnen verzorgen op telefoonnummer 046 - 204 5008. 

Graag tot binnenkort! 


 
 
 
Kaart
Opbellen
E-mail