Partner in veiligheid!
 Tel. 046-204 5008    Mail: nu@emsborn.nl

Kosten calculatie calamiteitenorganisatie

Advies

De calamiteiten organisatie bestaat vaak uit meerdere onderdelen, soms sluiten ze op elkaar aan, soms niet. Soms gaat men in de zelfde richting,soms niet. Een organisatie moet naadloos kunnen overgaan van dagelijkse bedrijfsvoering, naar calamiteiten organisatie en omgekeerd. De kosten van een calamiteiten organisatie kunnen vaak wegvallen in de dagelijkse bedrijfsvoeringskosten. 

Een "o-meting" van de calamiteitenorganisatie in relatie tot de RIE kan een flinke kostenbesparing opleveren

Het naadloos integreren is het doel van EMS Born. Dus werken met de laagst mogelijke kosten. Een nulmeting in relatie tot een actuele RIE kan er voor zorgen dat u alleen die competenties traint die noodzakelijk zijn, en dus onnodige kosten bespaart.

EMS Born heeft al veel organisaties kunnen helpen in het reduceren van de kosten en het maximeren van het resultaat bij een calamiteitenorganisatie. 

 
 
 
Kaart
Opbellen
E-mail