Partner in veiligheid!
 Tel. 046-204 5008    Mail: nu@emsborn.nl

Ontruimingsoefening en evacuatie

Is het houden van een ontruimingsoefening verplicht?

De Arbowet en Richtlijn nr. 89/391/EEG verplichten de werkgever om maatregelen te treffen voor eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie van werknemers bij ernstig en onmiddellijk gevaar. De werkgever moet maatregelen nemen om te zorgen dat deze crisissituaties op een goede manier worden beheerst. Een ontruimingsoefening is één van die maatregelen.

Want stelt u zich eens voor: het brandalarm gaat af en al uw collega’s of gasten lopen verward door elkaar. Waar is de dichtstbijzijnde uitgang? Door de rookontwikkeling ziet niemand meer iets. Er ontstaat paniek en een duwpartij bij de uitgang. 

Het is daarom van belang dat al uw medewerkers weten hoe zij moeten handelen bij een ontruiming van het gebouw. Dit doet u door regelmatig een ontruimingsoefening te houden.

Regelmatig is natuurlijk een vaag begrip. De hoeveelheid hangt geheel af van bedrijfsspecifieke factoren, de aanwezige risico’s en de ervaring van de BHV-organisatie. 

In de RI&E moet worden opgenomen hoe vaak er een oefening moet plaatsvinden. 

Het NIBHV hanteert als richtlijn om 1x per jaar een ontruimingsoefening te houden.

U wilt een ontruimingsoefening houden?

EMS Born kan u ondersteunen bij het houden of voorbereiden van een ontruimingsoefening. 

Wij kunnen ook de volledige ontruimingsoefening voor u verzorgen. Inclusief een rapportage waarin teruggeblikt wordt op de ontruimingsoefening. Onze waarnemer noteert tijdens de ontruimingsoefening de punten die goed gingen maar ook de zaken die verbeterd kunnen worden. Zo weet u zeker dat uw organisatie goed is voorbereid!

 
 
 
Kaart
Opbellen
E-mail