Partner in veiligheid!
 Tel. 046-204 5008    Mail: nu@emsborn.nl

Brandklasse F

Wat betekent brandklasse F?

Een voorbeeld van een brandklasse F is een brandende frituurpan, bitumenketel, en parrafineketel

Een brand met een fritureketel blussen met water geeft een zeer gevaarlijk effect. Het water is zwaarder dan de olie of vet en zakt omlaag in de pan. Gelijktijdig warmt het water op en bij 100℃ veranderd het water in stoom. Het zet hierbij sterk uit, een liter water maakt 1640 liter stoom. De uitzetting in de pan neemt de olie/vet delen meel die goed gemengd met lucht en reeds aanwezig vuur voor een enorme vuurzee.Deze klasse is het beste geblust met een deksel op de pan. Maar helaas vaak kom je er niet meer bij door de grote hittestraling.

Een goede oplossing is een speciale  F klasse blusser oplossing. Deze blusser maakt een soort gel laag op de vet/olie laag en sluit de zuurstof af. 

Een blusdeken van het juiste soort, kan geschikt zijn maar hiermee komt u zelf wel erg dicht in de buurt van de brand. EMS Born ontraad het gebruik van een blusdeken, voor mensen zonder beschermende kleding.

 
 
 
Kaart
Opbellen
E-mail