Partner in veiligheid!
 Tel. 046-204 5008    Mail: nu@emsborn.nl

Beheerder Brand Meld Installatie 

(ook NIBHV)

Duur van de opleiding:

2 dagen (=16 uren) of 4 dagdelen (4 x 4 uur) verdeeld over een periode van 2 weken

Uw investering:

€ 349,00* (excl. BTW) per persoon                                                    


*inbegrepen zijn, verblijfkosten, 2 x een luxe lunch bij een cursusduur van 2 dagen, koffie en thee gedurende de trainingsdag, lesmateriaal, gebruik van veiligheidsmiddelen, les- en trainingsmateriaal, examen- en evt. vrijstellingskosten, certificaat en administratiekosten. 

Locatie:

in-company of in ons Training Centrum Veiligheid in Buchten

Opleidingscode:

O.1.CH101

Doel

De Beheerder brandmeldinstallatie is belast met de bediening, periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie zoals staat beschreven in de NEN 2654-1. Deze norm schrijft voor dat elke organisatie een beheerder in dienst moet hebben die verantwoordelijk is voor het beheer, controle en het onderhoud van de brandmeldinstallatie. Alle taken behorende bij deze functie worden behandeld in deze opleiding.  

De opleiding

De volgende onderdelen komen aan bod tijdens de opleiding:

Techniek van de brandmeldinstallatie

 Beheer van de brandmeldinstallatie en bijhouden van het logboek;

 Bediening van brandmeldinstallatie en nevenpanelen;

Normen en eisen waaraan een brandmeldinstallatie dient te voldoen;

Uitvoering preventief onderhoud;

Testen van brandmeldinstallatie. 

Bestemd voor: 

De opleiding is bestemd voor een ieder die in een bedrijf of instelling gaat functioneren beheerder van een brandmeldcentrale

Doel: 

Na voltooiing kan de Beheerder brandmeldcentrale voldoen van de eisen die gesteld zijn in NEN-EN 2554-1&2 inzake beheer BMI

Vooropleiding: 

MBO nivo

Examen: 

Schriftelijk na lesdag 2.

Diploma/certificaat: 

De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Bij een goed gevolg ontvangt u een certificaat van EMS Born

Wilt u als cursist het NIBHV certificaat Beheerder BMI ontvangen?  Dat is mogelijk De extra examenkosten hiervoor bedragen € 25,00 (excl. BTW).

Aanmelden?

U kunt zich met onderstaand formulier bij ons aanmelden. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om de details af te stemmen en in overleg te kijken naar geschikte data.

Heeft u vragen, of wilt u zich liever telefonisch aanmelden?  Wij horen graag van u op telefoonnummer046 -204 5008.


 
 
 
Kaart
Opbellen
E-mail