Partner in veiligheid!
 Tel. 046-204 5008    Mail: nu@emsborn.nl

Opleiding BHV Ploegleider (ook NIBHV)


Duur van de opleiding:

3 dagen (= 24 uur) of naar keuze 6 dagdelen (= 6 x 4 uur)

Uw investering:

€ 375,00* (excl. BTW) 


**inbegrepen zijn, verblijfkosten, 3 x een luxe lunch bij een cursusduur van 3 dagen, koffie en thee gedurende de trainingsdagen, lesmateriaal, gebruik van veiligheidsmiddelen bij de blusoefeningen, trainingsmateriaal, examen- en evt. vrijstellingskosten, certificaat en administratiekosten. 

Locatie:

Training Centrum Veiligheid Buchten 

Opleidingscode:

O.1.PL16


Doel

Bij een calamiteitenbestrijding is het noodzakelijk dat er door een Ploegleider BHV op een efficiënte wijze leiding wordt gegeven aan een groep BHV-ers. Een Ploegleider BHV dient er ook voor te zorgen dat de BHV-ploeg geoefend wordt en blijft en dat de middelen naar behoren worden beheerd en gecontroleerd. De formele benaming is BHV Ploegleider, in sommige organisaties wordt deze opleiding ook wel BHV calamiteitenleider genoemd. De opleiding is exact hetzelfde.

De opleiding Ploegleider BHV is vernieuwd bij EMS Born De nieuwe opleiding is voornamelijk gericht op de inzet van de ploegleider als leidinggevende van een BHV-ploeg.  De opleiding bestaat nu uit een praktijkgedeelte van meer dan 80% met veel scenario's en casuistieken. Daarmee reiken wij de cursist de juiste tools aan om een resultaatgerichte, efficiente ploegleider te zijn die beschikt over het juiste competenties, draagvlak in de organisatie heeft en een efficiënte daadkracht om deskundig inhoud aan zijn taak te geven. 

Bestemd voor

Wie verantwoording draagt voor of zich bezighoudt met de uitvoering van het BHV-beleid binnen de eigen organisatie en beschikt over een geldig Basisdiploma BHV komt in aanmerking voor de cursus Ploegleider BHV. Deze cursus bestaat uit 3 lesdagen  waarin alle facetten aan bod komen die behoren tot de taak van Ploegleider. De  praktijkgerichte cursus wordt verzorgd door zeer ervaren docenten.

Inhoud van de opleiding

Tijdens op opleiding wordt uitvoering aandacht besteedt aan de wijze waarop een inzet zo efficiënt en effectief mogelijk kan worden aangepakt door veel praktijkoefeningen. Het spreekt voor zich dat de ploegleider op grond van zijn omvangrijke takenpakket moet beschikken over aanvullende kwaliteiten. Zo moet hij in staat zijn om snel en duidelijk de verschillende taken te verdelen om te komen tot een adequate inzet van de betrokken hulpverleners. Ook moet de ploegleider kennis hebben van het gebied waar het BHV-team wordt ingezet. Deze aspecten worden in de opleiding uitvoering belicht. 

Tijdens de cursus Ploegleider BHV worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Wet en regelgeving Bedrijfshulpverlening en de Ploegleider
  • Werken met scenario's
  • Leidinggeven aan de BHV-inzet
  • Alarmering- en communicatiemiddelen

Examen

De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk examen  en een praktijkinzet aan het eind van de laatste opleidingsdag. Bij goed gevolg ontvangt u het diploma Ploegleider BHV. 

Wilt u als cursist het NIBHV Diploma Ploegleider BHV ontvangen?  Dat is mogelijk De examenkosten hiervoor bedragen € 25,00 (excl. BTW)

Resultaat

Uw organisatie beschikt nu over een goed opgeleide Ploegleider BHV die de onderstaande taken in de organisatie uitvoert:

  • beoordelen van de veiligheid bij een incident
  • voorbereiden op de inzet van de bedrijfshulpverleningsploeg
  • oefenen met de bedrijfshulpverleningsploeg
  • evalueren en rapporteren van de inzet en de oefeningen
  • beheer en controle van de aan de ploeg ter beschikking gestelde middelen.

24/7

Het is bij EMS Born ook mogelijk om de trainingen te volgen buiten reguliere kantoortijden. Onze trainingen kunnen ook tijdens avond-, middag- of nachtdiensten gevolgd worden 7 dagen per week. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Aanmelden?

U kunt zich met onderstaand formulier bij ons aanmelden. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om de details af te stemmen.

Heeft u vragen, of wilt u zich liever telefonisch aanmelden?  Wij horen graag van u op telefoonnummer046 -204 5008. 
 
 
Kaart
Opbellen
E-mail