Partner in veiligheid!
 Tel. 046-204 5008    Mail: nu@emsborn.nl

(Bedrijfs)Brandweer trainingen 

Duur van de opleiding:

diverse speciale programma's voor professionals op aanvraag beschikbaar

Uw investering:

op offertebasis                                                  

Locatie:

In-company of Training Centrum Veiligheid in Buchten of elders, nader overeen te komen.

Opleidingscode:

O.2.BR16


Professionele training met onze calamiteiten specialisten

Uiteraard beschikken de diverse (bedrijfs)brandweerkorpsen over uitstekende oefenprogramma's en instructeurs. Echter soms kan het ook zeer zinvol zijn om een externe training te volgen. Wij beschikken over goed opgeleide instructeurs en brandweerofficieren met veel actieve en repressieve brandweer ervaring en een grote range aan specialistische vakkennis.  Echte specialisten uit het brandweervak die  een extra dimensie kunnen toevoegen aan uw lesprogramma.

Zijn er bepaalde onderwerpen waar specifieke expertise bij nodig is? Zoals bijvoorbeeld gaspakdrager voor professionals of bijvoorbeeld het herkennen van gevaarlijke chemische stoffen? EMS Born kan hierin voorzien met een vakkundige specialistische training.

Verdiepingsslag in kennis en vaardigheden

De praktijk heeft uitgewezen dat onze instructeurs met een andere blik naar bepaalde zaken kijken en daardoor zaken constateren die anders wellicht "ongezien" zouden blijven. 

Onze  instructeurs zorgen voor een extra verdiepingsslag van kennis en vaardigheden van uw korps. Met hun specialistische vak expertise kunnen zij van zeer grote toegevoegde waarde zijn bij een training van een (bedrijfs)brandweerkorps. EMS Born heeft in het verleden dan ook al veel leerzame en succesvolle trainingssessies voor professionals verzorgd.

24/7

Het is bij EMS Born ook mogelijk om de trainingen te volgen buiten reguliere kantoortijden. Onze trainingen kunnen ook tijdens avond-, middag- of nachtdiensten gevolgd worden 7 dagen per week. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Contact

Heeft u over deze training vragen of wilt u zich aanmelden? Wij horen het graag van u. Neem contact met ons op op telefoonnummer 046 -204 5008. Of stel uw vraag via het onderstaande aanmeldformulier. 

 
 
 
Kaart
Opbellen
E-mail