Partner in veiligheid!
 Tel. 046-204 5008    Mail: nu@emsborn.nl

Complex gewondentransport            (evacueren in complexe situaties)

Duur van de cursus:

1 dag (=8 uur) of naar keuze 2 maal 1 dagdeel (= 2 x 4 uur)

Uw investering:

€ 105,00* (excl. BTW) per persoon (bij min. 5 deelnemers)                                                   


*inbegrepen zijn, verblijfkosten, 1 x een luxe lunch bij een cursusduur van 1 dag, koffie en thee gedurende de trainingsdag, lesmateriaal, gebruik van veiligheidsmiddelen, trainingsmateriaal,  certificaat en administratiekosten. 

Locatie:

in-company of in ons Training Centrum Veiligheid in Buchten

Opleidingscode:

O.2.CO16

Doel

Het is voor bedrijven vaak vanzelfsprekend, de ambulance rijdt voor en het slachtoffer gaat de ambulance in. Soms echter is het slachtoffer in een bijzondere positie. Op hoogte in een windmolen of kraan, in een moeilijk bereikbare kruipruimte, rioleringssysteem, proces-techniek ketel, of aan boord van een vaartuig.

Wetgeving bij een bijzondere werkpositie

De  wetgeving verlangt van uw organisatie, dat wanneer uw bedrijf iemand in een bijzondere werk positie brengt, dat u dan ook als bedrijf nadenkt over het weer veilig evacueren van deze persoon en hiervoor voorzienigen treft. Soms is het nodig om hiervoor de beschikking te hebben over een lier-installatie, een speciale brancard of andere speciale voorzieningen. 

Natuurlijk zult u assistentie krijgen van de  brandweer krijgen als u hierom vraagt, maar uw bedrijf is eindverantwoordelijk voor het veilig laten werken en evacueren van medewerkers en eventuele slachtoffers.

Evacueren in complexe situaties

EMS Born heeft veel ervaring met evacuatie in complexe situaties. Wij kunnen u trainen om met of zonder toepassing van ademlucht een complexe evacuatie voor te bereiden, en succesvol uit te voeren. Als tijd een factor is dan kan het wachten op de al dan niet gespecialiseerde brandweer, te lang duren en is zelf optreden noodzakelijk.

Task Risico Anlayse (TRA)

Het is zaak dat uw bedrijf zich bewust is van de risicio's die hiermee gepaard gaan en die vooraf in kaart brengt.  Wij hebben hierin veel ervaring en kunnen u efficiënt ondersteunen c.q. ontzorgen. Een basis voor het veilig optreden is een calamiteiten Taak Risico Analyse (TRA). Een snelle analyse van de situatie, door een calamiteiten team van uw eigen medewerkers op uw eigen locatie. Onze aanpak bij een TRA  is speciaal gericht op de krappe tijdsfactor die in balans moet zijn  met de veiligheid.

Wij bieden u de opleiding complex gewondentransport aan als BHV plus en Bedrijfsbrandweer training. Wij kunnen dit op uw eigen werklocatie doen of  in ons aangepast oefencentrum.

24/7

Het is bij EMS Born ook mogelijk om de trainingen te volgen buiten reguliere kantoortijden. Onze trainingen kunnen ook tijdens avond-, middag- of nachtdiensten gevolgd worden 7 dagen per week. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. 

Aanmelden?

U kunt zich met onderstaand formulier bij ons aanmelden. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om de details af te stemmen en in overleg een datum vast te stellen.

Heeft u vragen, of wilt u zich liever telefonisch aanmelden?  Wij horen graag van u op telefoonnummer046 -204 5008.

 
 
 
Kaart
Opbellen
E-mail