Partner in veiligheid!
 Tel. 046-204 5008    Mail: nu@emsborn.nl

Medische speciale hulpmiddelen

Uw bedrijfsprocessen kunnen heel specifiek zijn. Maakt u gebruik van chemische stoffen of bepaalde apparatuur dan is een deskundig veiligheidsadvies nodig. EMS Born kan u hierin een specialistisch advies geven. 

Immers de verschillende chemische stoffen, moeilijk begaanbare ruimtes etc. kunnen problemen opleveren als zich een medische noodsituatie voordoet. Giftige stoffen kunnen reanimatie beperken of onmogelijk maken. Veilige beademingsmaskers kunnen nodig zijn. 

Ook kan het zijn dat het slachtoffer uit een kleine ruimte gehaald moet worden en er blijkt geen toepasbare brancard beschikbaar te zijn. Het is volgens de wetgeving  primair uw taak om de juiste hulpmiddelen voorhanden te hebben.

De overheid beschikt vaak zelf niet over bedrijfsspecifieke hulpmiddelen die bij u specifieke bedrijfssituatie vereist zijn. 

EMS Born kan u hierin deskundig adviseren, maar kan ook zorgen voor innovatieve oplossingen bij veiligheidsvraagstukken.

 
 
 
Kaart
Opbellen
E-mail